Cyfranddaliadau

Sut i wneud cais am gyfranddaliadau

Mi fydd prynu cyfranddaliad yn eich gwneud yn Aelod o’r Gymdeithas ac yn rhoi llais i chi ar siwt mae’n cael ei rhedeg. Mae gan bob aelod un bleidlais, ta waeth faint o gyfranddaliadau a brynir. Bydd un siâr yn costi £1. Yr isafswm y gallwch ei fuddsoddi yw £100, a’r uchafswm yw £25,000.

Os y’ch chi am gefnogi’r ysgol a dod yn aelod o’r Gydeithas Budd Cymunedol drwy fuddsoddi yn y fenter cwblhewch y Ffurflen Fuddsoddi.